Nemažai bendrųjų  sąsajų galima aptikti ir su Stephen Hawking knygos  A Briefer History of Time”  medžiaga.
To galima rasti tiek atskirų sprendimų lygyje, tiek bendrajame požiūryje.

Tik gal atkreiptinas dėmesys į tai, jei  pastaroji knyga nebūtų skaitoma su susidomėjimu, tai gal nevertėtų pradėti skaityti ir „Bendrosios Struktūros Evoliucijos“. Šios dėstymas manosi yra tikrai sunkesnis ir ne toks pagaulus.

 

Čia galima rasti knygos "A Briefer History of Time" vertimą į rusų kalbą:    http://www.koob.ru/hawking/briefer_history_of_time